Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

presentation-funds.jpg

Παρουσίαση Αμοιβαίων Κεφαλαίων – ΟΣΕΚΑ

Πλεονεκτήματα και περιγραφή

Σύντομη Περιγραφή Α/Κ

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) δημιουργούνται με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων από διάφορους επενδυτές και την επένδυσή τους ως ενιαία περιουσία (χαρτοφυλάκιο) υπό κοινή διαχείριση με γνώμονα τους στόχους και τις προτιμήσεις των επενδυτών. Θεωρούνται παγκοσμίως ως ένα από τα πιο δημοφιλή είδη συλλογικής επένδυσης.

Το χαρτοφυλάκιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ονομάζεται ενεργητικό το οποίο με βάση τον τύπο του εκάστοτε Α/Κ, ακολουθεί μια επενδυτική στρατηγική, η οποία πραγματοποιείται μέσω των αποφάσεων της έμπειρης και εξειδικευμένης Επενδυτικής Επιτροπής, τοποθετούμενο σε προϊόντα όπως Διαχείρισης Διαθεσίμων, Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα, μετοχές κ.α. Ο επενδυτής (μεριδιούχος) αναλόγως του ποσού που συνεισφέρει γίνεται κάτοχος του αντίστοιχου μέρους της κοινής περιουσίας με τα μορφή μεριδίων και συμμετέχει στα πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημιές. Ο μεριδιούχος - επενδυτής έχει το δικαίωμα να λάβει το κεφάλαιο του και τα τυχόν κέρδη του οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσει, ρευστοποιώντας το ποσοστό που του ανήκει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα μεγαλύτερα οφέλη που προσφέρουν τα αμοιβαία κεφάλαια, μεταξύ άλλων είναι και ότι ο κάθε επενδυτής χαίρει επαγγελματικής διαχείρισης των χρημάτων του και έχει πρόσβαση σε χρηματαγορές και μορφές επενδύσεων όπου εάν επιχειρούσε μόνος σου δε θα ήταν δυνατόν να προσεγγίσει. Αυτά προκύπτουν από την ασφάλεια και ισχύ που του προσφέρει ένα συλλογικό κεφάλαιο.

Σημειώνεται ότι η επένδυση σε Α/Κ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου.

 

Πλεονεκτήματα Α/Κ (συνοπτικά)

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια χαρακτηρίζονται από μια πληθώρα πλεονεκτημάτων σε σύγκριση με άλλα επενδυτικά οχήματα. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε την επαγγελματική διαχείριση των χαρτοφυλακίων, την υψηλή θεσμική προστασία που προσφέρουν, την επενδυτική διασπορά που διασφαλίζουν και συνεπώς την ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου καθώς επίσης και τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις αγορές. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συμμετοχής με μικρό κεφάλαιο αλλά και την πλήρη διαφάνεια στην ενημέρωση των επενδυτών μέσω καθημερινών δημοσιεύσεων τιμών των Α/Κ, τα τελευταία αποτελούν μια πολύ ελκυστική επιλογή η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει τις προσωπικές ανάγκες κάθε ξεχωριστού επενδυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να συναντηθείτε με έναν από τους εξειδικευμένους μας συμβούλους και να βρείτε απαντήσεις σε όλα σας τα ερωτήματα.