Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

plaisio.jpg

Αποποίηση ευθύνης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.wealthfs.com.cy συνιστά ενημερωτικό υλικό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα προιόντα που αναλύονται στην ιστοσελίδα ενέχουν κινδύνους και μπορεί να είναι ακατάλληλα για επενδυτές, βάσει των επενδυτικών χαρακτηριστικών και στόχων τους και της οικονομικής τους κατάστασης. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Οι απόψεις, που ενδεχομένως να διατυπώνονται στην ιστοσελίδα, ενδέχεται να μη συμπίπτουν με αυτές οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. της Wealth Fund Services Ltd. Καμία δήλωση ή διαβεβαίωση (ρητή ή σιωπηρή) δεν δίδεται όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, ή χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών ή απόψεων που περιέχονται, και οι οποίες μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Καμία απολύτως ευθύνη, οπωσδήποτε και αν γεννάται, δεν αναλαμβάνεται από την Wealth Fund Services Ltd ή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, όσον αφορά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.