Η Wealth Fund Services είναι αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Αρ. Αδείας (ΕΔ ΟΣΕΚΑ 6/78/2012)

oee-types.jpg

Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων

Μορφές - Τύποι Ο.Ε.Ε.

Μορφές ΟΕΕ

Ένας Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) μπορεί να συσταθεί λαμβάνοντας μία από τις παρακάτω μορφές:

  1. ως Aμοιβαίο Kεφάλαιο
  2. ως εταιρεία επενδύσεων, με τη νομική μορφή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με μετοχές
  3. ως συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης

Επίσης, ένας ΟΕΕ δύναται να έχει περισσότερα από ένα επενδυτικά τμήματα, με το κάθε ένα από αυτά να εκδίδει ξεχωριστά μερίδια η αξία των οποίων μπορεί να διαφέρει ανά επενδυτικό τμήμα.

 

 

Τύποι ΟΕΕ

Όσον αφορά τους τύπους ΟΕΕ που μπορούν να συγκροτηθούν, η βασική διάκριση γίνεται σύμφωνα με το εάν υπάρχει ή όχι περιορισμός στον αριθμό των προσώπων που μπορούν να συμμετέχουν. Με βάση αυτή τη διάκριση, οι αντίστοιχοι ΟΕΕ έχουν τα δικά τους ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία ποικίλουν ως προς το σε τι επενδυτές απευθύνονται, εάν έχουν ή όχι ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, εάν έχουν συγκεκριμένους επενδυτικούς περιορισμούς κ.ο.κ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να συναντηθείτε με έναν από τους εξειδικευμένους μας συμβούλους και να βρείτε απαντήσεις σε όλα σας τα ερωτήματα.